Käytännönläheistä ja asiantuntevaa lakikoulutusta

Yli 500

Toteutettua koulutusta

Yli 7000

Opiskelijaa

4

Asiantuntijaa

Käytännönläheisiä juridiikan koulutuksia

Tarjoamme yrityksille, oppilaitoksille ja kunnille käytännönläheisiä juridiikan koulutuksia mm. työoikeudesta, sopimusoikeudesta, tietosuojasta ja tekijänoikeuksista.

Asiantuntijamme ovat kokeneita alan asiantuntijoita ja tekevät päivätyötään juridiikan parissa.

Olemme toimineet juridiikan kouluttajina yli 20 vuotta ja saaneet koulutuksistamme erinomaisia palautteita.

Yritykselle

Onko yrityksessänne tarve kehittää osaamista ja käytännön valmiuksia toimia erilaisissa työoikeudellisissa tilanteissa? Haluatteko parantaa yrityksenne riskienhallintaa ja työhyvinvointia? Onko teillä tarvetta lisätä tuottavuutta, kilpailuetua ja työnantajan vetovoimaisuutta? Onko yrityksessänne tarve ottaa sopimusasiat haltuun ja kasvattaa sen avulla yrityksen arvoa?

Kunnalle

Onko organisaatiossanne tarve kehittää työoikeudellista osaamista?

Kaipaako työhyvinvointinne kehittämistä?

Oppilaitokselle

Onko oppilaitoksellanne tarvetta tarjota korkeatasoista juridiikan koulutusta?

Haluatteko löytää osaavan ja luotettavan koulutuskumppanin?

Sinulle

Oletko esimies tai työskenteletkö muulla tavoin henkilöstöasioiden parissa? Tarvitsetko työssäsi työoikeudellista osaamista?

Haluatko saada lisää varmuutta ja osaamista sopimusasioihin?

Koulutuksemme lyhyesti

Työoikeus

Työoikeus oikeudenalana käsittää työ- ja virkasuhteisiin liittyvän sääntelyn. Työoikeus on huomattavin osin velvoittavaa oikeutta työantajan osalta, mutta työoikeus oikein sovellettuna myös mahdollistaa toimintamalleja, joilla voidaan vaikuttaa muun muassa työhyvinvointiin, poissaoloihin, toiminnan jatkuvuuteen ja työn tuottavuuteen.

Sopimusoikeus

Sopimusoikeuden koulutukset lisäävät käytännön tietoisuutta ja osaamista eri sopimustyypeistä, niiden käytettävyydestä ja etenkin asioista ja ehdoista, joita erityyppisissä sopimuksissa on syytä huomioida.

Tietosuoja

Koulutamme asiakkaitamme EU tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyvissä oikeudellisissa asioissa.

Immateriaalioikeus

Immateriaalioikeuksilla on korostunut merkitys yhtiön liiketoiminnan jatkuvuudelle ja kannattavuudelle immateriaalioikeuksien usein muodostaessa huomattavia varallisuusarvoja.

Lakikoulutuksen asiantuntija työn aarellä

Mitä
asiakkaamme kertovat?

Ajankohtaisia koulutuksia

Alla löytyy tietoa ajankohtaisista koulutuksistamme. Ilmoittaudu mukaan!