Asiantuntijat

Asiantuntijamme ovat kokeneita alan asiantuntijoita ja tekevät päivätyötään juridiikan parissa. Vahvuutemme kouluttajina on pitkä koulutuskokemus, alakohtainen käytännön kokemus ja osaaminen, akateeminen tausta sekä käytännönläheinen ja osallistava koulutustapa.

Asiantuntija tietokoneella

Mikko Pihlajamäki

Varatuomari Mikko Pihlajamäellä on pitkä ja monipuolinen kokemus käytännön liikejuridiikasta. Hän on toiminut urallaan menestykkäästi satojen suomalaisten ja kansainvälisten yritysten ja yhteisöjen oikeudellisena neuvonantajana.

Mikko Pihlajamäki on tunnettu liiketoimintalähtöisestä ja ratkaisukeskeisestä työotteesta. Hän käy kouluttamassa käytännön juridiikkaa yliopistoissa, oppilaitoksissa, yrityksissä ja kunnissa.

Koulutus

 • 2016 Välimieskoulu, Keskuskauppakamari
 • 2011 Oikeustieteen lisensiaatti (OTL), Helsingin yliopisto
 • 2007 Master of Business Administration (MBA), Jyväskylän yliopisto
 • 2002 Varatuomari (VT), Helsingin hovioikeus
 • 2001 Oikeustieteen kandidaatti (OTK), Helsingin yliopisto

Antti Palmujoki

Asianajaja Antti Palmujoella on pitkä ja monipuolinen kokemus sekä asianajotyöstä että akateemisesta työstä.

 

Kuulijat arvostavat suuresti hänen käytännönläheistä ja liiketoimintapainotteista lähestymistapaansa koulutuksissa. Hän on toiminut myös osa-aikaisena sopimus- ja yhtiöoikeuden professorina Aalto-yliopistossa. Antti Palmujoki on noteerattu useana vuonna kansainvälisessä asianajoalaa arvioivassa Legal 500 -hakemistossa.

Koulutus

 • 2007 Suomen Asianajajaliiton jäsen
 • 2003 Fil.tri, Teknillinen korkeakoulu
 • 2000 Oikeustieteen kandidaatti (OTK), Helsingin yliopisto

Jenni Eromäki

Lakimies Jenni Eromäellä on pitkä ja monipuolinen kokemus liikejuridiikkaan keskittyneistä asianajotoimistoista, pörssiyrityksen ja yliopiston lakimiestehtävistä sekä yrittämisestä. Hän on toiminut lukuisissa juridiikan koulutuksissa vastuukouluttajana. Jennin erikoisosaamista ovat sopimusoikeus, IPR-oikeus ja markkinoinnin juridiikka. Hänen koulutuksissaan lakiasioita lähestytään käytännönläheisesti ja koulutusten aikana tehdään paljon case-harjoituksia.

Koulutus

 • 2006 LL.M., Vrije Universiteit Amsterdam (kansainvälinen kauppaoikeus)
 • 2003 Oikeustieteen maisteri (OTM), Helsingin yliopisto
 • 2003 Opintoja: Albert-Ludwigs-Universität-Freiburg

Teuvo Viljamaa

Asianajaja Teuvo Viljamaalla on pitkä ja monipuolinen kokemus liiketoiminnan ja teknologioiden kehittämisestä pk- ja startup-yrityksissä. Hän on toiminut urallaan useiden yhtiöiden johtotehtävissä kaupallistamassa uusia teknologioita ja tuotteita kansainvälisille markkinoille. Yritys- ja yrittäjätaustansa ansiosta Teuvo Viljamaa on käytännöllisyyttä ja liiketoimintalähtöisyyttä painottava ongelmanratkaisija ja oikeudellinen neuvonantaja.

Koulutus

 • 2017 Oikeustieteen maisteri (OTM), Lapin yliopisto
 • 1999 Diplomi-insinööri (DI), Oulun yliopisto
Teuvo Viljamaa

Mitä
asiakkaamme kertovat?

Ajankohtaisia koulutuksia

Alla löytyy tietoa ajankohtaisista koulutuksistamme. Ilmoittaudu mukaan!