Protection of creative work by intellectual property rights

Sormet näppäimistöllä

New innovations take a lot of time and money. However, copying and modification are easy, especially in a digital environment. Therefore it is important to protect your expertise in the right and adequate way. Forms of protection for intellectual capital are known as intellectual property rights (IPR). Intellectual property rights encourage creativity and help protect […]

Innovaatioiden suojaaminen IPR-oikeuksilla

Sormet näppäimistöllä

Uusien innovaatioiden luominen vie paljon aikaa ja kustannuksia. Sen sijaan kopiointi ja muokkaaminen on helppoa, erityisesti digitaalisessa ympäristössä. Siksi on tärkeää, että suojaat osaamisesi oikealla ja riittävällä tavalla. Henkisen pääoman suojamuotoja kutsutaan aineettomiksi oikeuksiksi eli immateriaalioikeuksiksi (eng. Intellectual Property Rights, IPR). Näillä oikeuksilla kannustetaan luovaan työhön ja turvataan taloudellisia investointeja. Nämä IPR-oikeudet ovat varallisuusarvoisia yksinoikeuksia, joiden nojalla […]