Käytännön sopimusoikeutta -koulutusohjelma, Etelä-Savo

Toteutamme vuoden 2023 aikana Käytännön sopimusoikeutta -koulutusohjelman verkossa yhteistyössä Etelä-Savon ammattiopisto ESEDUn oppisopimuspalvelujen kanssa. Koulutus on maksuton oppisopimuksella.

 

Laaditko työssäsi sopimuksia myyjän tai ostajan roolissa? Vastaatko liiketoimintanne sopimuksista? Tiedätkö, miten sopimuksilla voidaan vaikuttaa toiminnan kannattavuuteen ja jatkuvuuteen? 

Sopimusoikeuden perusasiat on hyvä hallita työnkuvasta ja toimialasta riippumatta. Sopiminen käsittää organisaatioiden merkityksellisimpiä valintoja ja päätöksiä. Sopimisella on keskeinen merkitys organisaation toiminnan jatkuvuuteen, kannattavuuteen ja riskien hallintaan. Sopimusosaamisella voidaan ohjata toimintaa haluttuun suuntaan ja minimoida riitatilanteita.

 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille Etelä-Savossa toimiville sopimuksia käsitteleville ja tekeville asiantuntijoille, johtajille sekä myynnin ja oston ammattilaisille.

 

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa käytännönläheistä tietoa sopimisen juridiikasta ja kehittää osallistujien sopimusoikeudellista osaamista. Koulutus antaa lisää valmiuksia sopimusten suunnitteluun, käsittelyyn ja laatimiseen sekä sopimisessa onnistumiseen.

 

Koulutuspäivät

Päivä I: 4.5.2023, Käytännön osaamista sopimusten tekemiseen
Päivä II: 5.6.2023, Tyypillisiä ja erityisiä sopimusehtoja liikesopimuksissa
Päivä III: 28.8.2023, Kansainväliset kauppasopimukset

Koulutus on maksuton oppisopimuksella.

Päivä I: KÄYTÄNNÖN OSAAMISTA SOPIMUSTEN TEKEMISEEN

Aika: Torstai 4.5.2023, klo 9.00-16.00

Aiheet:

 • Sopimusoikeuden oikeusperiaatteet
 • Sopimusvapaus ja sen rajoitukset
 • Dokumentaation merkitys
 • Sopimuksen kohteen määrittely
 • Sopimusten tulkinta
 • Sopimukset osana riskien hallintaa
 • Ristiriitojen ratkaiseminen

Päivä II: TYYPILLISIÄ JA ERITYISIÄ SOPIMUSEHTOJA LIIKESOPIMUKSISSA

Aika: Maanantai 5.6.2023, klo 9.00-16.00

Aiheet:

 • Sopimuksen laatimisen perusteista
 • Sopimukset osana liiketoiminnan kannattavuutta
 • Tyypillisiä sopimusehtoja
 • Erityisiä sopimusehtoja
 • Vakioehdoista
 • Yleisistä sopimusehdoista

Päivä III: KANSAINVÄLISET KAUPPASOPIMUKSET

Aika: Maanantai 28.8.2023, klo 9.00-16.00

Aiheet:

 • Kansainvälisen kaupan sopimusmallien valinta
 • Vakioehtojen käyttö kansainvälisessä kaupassa
 • Vienti- ja agentuurisopimukset
 • Tuonnin sopimukset
 • Sopimuskulttuurien ja käytäntöjen erilaisuuden huomioiminen kansainvälisessä kaupassa

 

Hakeutuminen

Hakeutuminen koulutukseen 6.4.2023 mennessä:
https://www.esedu.fi/tule-opiskelemaan/oppisopimus/ ja ”SYÖTÄ TIETOSI UUTTA OPPISOPIMUSTA VARTEN”. Ilmoita Oppisopimuksen lisätietoja -kohdassa koulutuksen nimi ”Käytännön sopimusoikeutta”.

Lisätietoa: Tapani Rytkönen, oppisopimuskoordinaattori puh. 040 305 6610, sposti tapani.rytkonen@esedu.fi