Tietosuojakoulutukset (GDPR-koulutus)

Koulutuksemme ovat räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia. Koulutusten tarkat sisällöt suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa vastaamaan juuri heidän tarpeitaan.

Koulutamme asiakkaitamme EU tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyvissä oikeudellisissa asioissa, kuten:

 • Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely
 • Rekisteröidyn oikeudet
 • Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet
 • Henkilötietojen käsittelijän vastuu ja velvollisuudet
 • Tietoturva ja henkilötietojen käsittelyn turvallisuus
 • Henkilötietojen siirrot EU:n ulkopuolelle
 • Oikeussuojakeinot, vastuu ja seuraamukset

ESIMERKKI GDPR-KOULUTUSMODUULISTA

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

 • Rekisteröidyn oikeudet
 • Rekisteröidyn oikeus saada tietoa ja informoinnin läpinäkyvyys
 • Toimitettavat tiedot kerättäessä tietoja suoraan rekisteröidyltä
 • Toimitettavat tiedot kerättäessä tietoja muualta
 • Rekisteröidyn oikeus päästä tietoihin
 • Tietojen oikaiseminen rekisteröidyn vaatimuksesta
 • Tietojen poistaminen rekisteröidyn vaatimuksesta – oikeus tulla unohdetuksi
 • Rekisteröidyn oikeus rajoittaa käsittelyä
 • Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Rekisteröidyn oikeus vastustaa käsittelyä
 • Automatisoidut päätökset ja profilointi

Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet

 • Rekisterinpitäjän vastuu – käsittelyn riskiperusteisuus
 • Riskiarvio ja tarvittavien toimenpiteiden valinta
 • Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja
 • Rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus
 • Tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoiminnasta
 • Tietosuojavastaavan nimeämistä edellyttävät tilanteet
 • Tietosuojavastaavan asema, tehtävät ja vastuu
 • Tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointia edellyttävät tilanteet
 • Vaikutustenarvioinnin sisältö ja suorittaminen
 • Valvontaviranomaisen ennakkokuuleminen

Henkilötietojen käsittelijän vastuu ja velvollisuudet

 • Käsittelijän vastuu
 • Käsittelystä sopiminen ja sopimuksen sisältö
 • Rekisterinpitäjän ohjeistus käsittelijälle
 • Käsittelijän velvollisuudet
 • Käsittelijän alihankkijat
 • Käsittelijän seloste käsittelytoiminnasta

Tietoturva ja henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

 • Käsittelyn turvallisuus – asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet
 • Tietoturvan sisältö ja tarkoitus
 • Osoitusvelvollisuus tietoturvallisuudesta
 • Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen

Henkilötietojen siirrot EU:n ulkopuolelle

 • Siirtoja koskeva yleinen periaate
 • Siirto tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella
 • Siirto asianmukaisia suojatoimia soveltaen
 • Yritystä koskevat sitovat säännöt
 • Kielletyt siirrot ja luovutukset
 • Erityistilanteita koskevat poikkeukset

Oikeussuojakeinot, vastuu ja seuraamukset

 • Valitusoikeus ja kanneoikeus
 • Oikeus vahingonkorvaukseen
 • Rekisterinpitäjän ja käsittelijän vahingonkorvausvastuu
 • Hallinnolliset sakot – edellytykset ja sovellettavat periaatteet
 • Valvontaviranomaisen asema ja toimivalta
 • Valvontaviranomaisen tehtävät ja valtuudet
> Kysy lisää ja pyydä tarjous

” Tehtävänämme on löytää parhaat mahdolliset kouluttajat EMBA-ohjelmiin – siksi BLF Asianajotoimisto “
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun johtamiskoulutuksen johtaja Ari Manninen kommentoi BLF Asianajotoimiston Mikko Pihlajamäen valintaa yhdeksi EMBA-ohjelman koulutukseen. Lue koko artikkeli:

Lataa tietosuojakoulutuksen esite alla olevasta kuvakkeesta.

Ota yhteyttä, niin järjestetään teille sopiva koulutus!

Contact Form