TIETOSUOJASELOSTE – Lakikoulutus.fi

Päivitetty 10.06.2021

Lakikoulutus.fi tarjoaa käytännönläheisiä juridiikan koulutuksia yrityksille ja yhteisöille. Koulutuksien tuottamiseksi ja asiakkaittemme palvelemiseksi keräämme tarpeellisia tietoja koulutuksiin ilmoittautuneista ja niistä kiinnostuneista. Lakikoulutus.fi on osa BLF Asianajotoimisto Oy:n toimintaa. Pidämme tietosuojaa tärkeänä ja noudatamme henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme, miten niitä käytämme ja suojaamme sekä mahdollisuuksistasi vaikuttaa sinua koskevien henkilötietojen käyttöön. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietorekistereitä, joita ylläpidetään Lakikoulutus.fi -palvelujen tuottamiseksi.

Rekisterinpitäjä:
BLF Asianajotoimisto Oy
Y- 2572095-2
Lautatarhankatu 6
00580 Helsinki

Yhteyshenkilö, Lakikoulutus.fi:
Mervi Kulonen
Puhelin: +358 040 669 1111
Sähköposti: mervi.kulonen@lakikoulutus.fi

1. Mitä henkilötietoja keräämme

Keräämme tarpeellisia tietoja koulutuksiin osallistujista ja koulutuksien tilaajista sekä tilaajien yhteyshenkilöistä. Keräämme tietoja pääasiassa koulutukseen ilmoittautumisen ja tilauksien yhteydessä. Voimme kerätä tietoja myös koulutuksen yhteydessä. Keräämme tietoja myös koulutuksistamme kiinnostuneilta henkilöiltä verkkosivustomme yhteydenottolomakkeen kautta. Emme kerää arkaluonteisia tietoja.

Kerättävät tiedot ovat tavanomaisia yhteystietoja, kuten nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Palvelun tuottamiseksi ja asiakassuhteen hoitamiseksi voimme kerätä tietoja, kuten työtehtävään liittyvät tiedot, vastuualue ja työtehtävä, sekä työnantajayritystä koskevat tiedot. Voimme kerätä myös muita meille annettuja tietoja. Lisäksi tallennamme rekisteriin tiedon siitä, onko rekisteröity antanut suostumuksen suoramarkkinointiin lain tarkoittamien sähköisten välineiden kautta tai kieltänyt suoramarkkinoinnin.

Voimme käyttää erilaisia menetelmiä kerätäksemme automaattisesti tietoja tietokoneestasi tai mobiililaitteestasi, kun käytät verkkosivustoamme. Automaattiset menetelmät voivat sisältää evästeitä, verkkojäljitteitä ja muita teknologioita. Automaattisesti kerättäviä tietoja voivat olla IP-osoitteesi, sijaintipaikkakuntasi, tietokoneesi tai mobiililaitteesi käyttöjärjestelmä, käyttämäsi selain, mobiililaitteesi tyyppi ja asetukset sekä palveluidemme käyttöön liittyvä toimintasi, kuten verkkosivustollamme vierailemasi sivut. Pääosa verkkosivustomme käyttöön liittyvistä automaattisesti kerättävistä tiedoista tallentuu vain väliaikaisesti. Voit estää evästeisiin perustuvan automaattisen tietojen keräämisen kytkemällä evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Katso tästä tarkempi evästekäytäntömme.

2. Mihin käytämme keräämiämme henkilötietoja

Käytämme keräämiämme henkilötietoja yhteydenpitoon, tiedottamiseen ja asiakassuhteen hoitamiseen sekä kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on BLF Asianajotoimisto Oy:n asiakassuhde tai mahdollinen asiakassuhde rekisteröityyn tai yritykseen tai muuhun yhteisöön, jonka palveluksessa hän on, ja siihen liittyvä oikeutettu etumme asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi. Voimme käsitellä henkilötietoja myös rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella.

3. Kuka henkilötietoja käsittelee

Henkilötietoja käsittelevät BLF Asianajotoimisto Oy:n työntekijät, joiden tehtävät liittyvät koulutuksien järjestämiseen sekä niiden myyntiin, markkinointiin ja hallintoon. Tietoja käsittelevät henkilöt on koulutettu turvalliseen tietojen käsittelyyn ja henkilökuntamme käsittelee tietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamisen kannalta välttämätöntä.

Henkilötietoja voidaan siirtää myös luotetuille palveluntarjoajille, joita käytämme henkilötietojesi käsittelyyn. Tällaiset palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, kuten tietojentallennus-, käsittely- ja muita tietotekniikkapalveluita, kampanja- ja analytiikkapalveluita sekä palautetutkimuspalveluita. Emme salli palveluntarjoajien luovuttavan henkilötietojasi tai käyttävän niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tarjotakseen palveluita puolestamme. Kaikkien käyttämiemme palveluntarjoajien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

4. Siirretäänkö henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja käsitellään pääasiassa Euroopan unionin alueella. Käytämme kuitenkin suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä myös yhdysvaltalaisia palveluntarjoajia, jolloin henkilötietoja voi siirtyä Euroopan unionin ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön edellytysten täyttyessä. Henkilötietojen suojaamiseksi ja rekisteröityjen oikeuksien turvaamiseksi käytämme aina vain sellaisia palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet EU:n komission mallisopimuslausekkeiden tai muun tietosuoja-asetuksen 46 artiklan mukaisen menettelyn mukaisesti noudattamaan omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta sekä toteuttamaan tarvittavat lisätoimenpiteet tietojen suojan riittävän tason varmistamiseksi.

5. Luovutetaanko henkilötietoja kolmansille osapuolille

Emme myy henkilötietoja ja luovutamme niitä vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Mikäli tietoja luovutetaan, noudatetaan silloin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä myydä tai siirtää liiketoimintamme kokonaan tai osittain, voimme osana tällaista myyntiä tai siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietoja sisältäviä asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan myynnissä tai siirrossa.

Lisäksi voimme luovuttaa kerättyjä henkilötietoja, mikäli katsomme sen olevan tarpeen sovellettavan lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta. Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa.

6. Miten henkilötietojen tietoturva on järjestetty

Säilytämme henkilötietoja sähköisessä rekisterissä ja olemme huolehtineet asianmukaisista toimenpiteistä henkilötietojen turvaamiseksi. Henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Rekisterin käyttö, tietojen muuttaminen ja käsittely vaativat käyttäjätunnistuksen ja suojatun yhteyden. Rekisterin käyttö on sallittu ainoastaan nimetyille henkilöille, joiden tehtävänä on järjestelmän tai asiakkuuksien hoito ja hallinta.

7. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään

Säilytämme keräämiämme henkilötietoja vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua. Poistamme rekisteriin tallennetut tiedot, kun niiden käsittelylle ole enää perustetta.

8. Millaisia oikeuksia rekisteröidyllä on

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, täydennystä tai poistoa. Rekisteröidyllä on oikeus turvautua muutoinkin kaikkiin tietosuojalainsäädännössä turvattuihin oikeuksiin kuten oikeuteen käsittelyn rajoittamisesta ja käsittelyn vastustamisesta sekä oikeuteen siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tietyissä tilanteissa luotettavan tunnistamisen varmistamiseksi saatamme edellyttää, että oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti toimipaikassamme tai omakätisesti allekirjoitetulla asiamukaiset tunnistetiedot sisältävällä kirjeellä. Vastaamme tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset suoraan rekisteröidyn kanssa rekisteröidyn kaikkia oikeuksia kunnioittaen. Mikäli rekisteröity on kuitenkin tyytymätön suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn, on hänellä oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

9. Muutokset tietosuojakäytäntöön

Voimme ajoittain päivittää tätä tietosuojaselostetta ja tietosuojakäytäntöjämme. Jos muutokset ovat merkittäviä, ilmoitamme niistä verkkosivustollamme tai muilla keinoin, esimerkiksi sähköpostitse.

10. Evästekäytäntömme

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivusto lähettää käyttäjän tietokoneeseen sivustolla vierailun ja tarjottujen palvelujen optimoimiseksi ja itse sivuston toiminnan ja käytön parantamiseksi. Evästeitä käytetään autentikointien hallintaan, istuntojen valvontaan ja käyttäjän mieltymyksien tallentamiseen. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen. Osa evästeistä on käytössä selainistunnon ajan, osa pidempään. Jotkin evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme toimintojen kannalta.

Evästeet voidaan jakaa neljään kategoriaan: toiminallisiin, välttämättömiin, analytiikkaan ja markkinointievästeisiin. Verkkosivustomme sisältää evästeitä koskevan Asetukset -toiminnallisuuden, jonka avulla käyttäjä voi valita, mitä evästeitä ladataan. Käyttäjä voi hallita ja poistaa ladattuja evästeitä myös internet-selaimen asetuksista. 

10.1 Kolmannen osapuolen evästeet

Sivustolla vierailun aikana käyttäjä voi saada tietokoneeseen myös kolmansien osapuolien lähettämiä evästeitä sivuston upotetun sisällön sisältämiltä muilta verkkosivustoilta tai verkkopalvelimilta. Näiden evästeiden avulla voidaan olla vuorovaikutuksessa esimerkiksi verkkoyhteisösivustojen tai muiden ulkoisten järjestelmäalustojen palvelujen kanssa. Vaikka käyttäjä ei käyttäisikään kyseistä palvelua, on mahdollista, että sivustolla kerätään vierailua koskevia tietoja. Evästeiden ja muiden kolmansien osapuolien käyttämien seurantajärjestelmien asennusta ei ole mahdollista valvoa teknisesti sivuston hallinnoijan toimesta emmekä valvo näiden evästeiden käyttämistä. Lisätietoja varten viittaamme seuraaviin kolmansien osapuolien yksityisyyden suojan ehtoihin:

10.2 Google Analytics

Sivusto käyttää Google Analytics -palvelua, joka on Google Inc:n (“Google”) tarjoama verkkoanalyysipalvelu. Tietojen keräämiseen, käyttöön liittyvien tilastojen luomiseen, sivuston valvontaan ja sen suorituskyvyn parantamiseen (performance eväste) Google Analytics käyttää evästesarjaa. Kaikki kyseisten evästeiden kautta saadut tiedot kerätään ja koostetaan anonyymisti, eivätkä ne tunnista käyttäjää henkilönä. Lisätietoja varten tai kyseisen toiminnon estämiseksi viittaamme seuraaviin verkkosivuihin: