Työoikeus

Työoikeuden koulutuksemme ovat räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia. Koulutusten tarkat sisällöt suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa vastaamaan juuri asiakkaan tarpeita. Järjestämme myös avoimia työoikeuden koulutuksia.

Mikko Pihlajamäki

Työoikeuden koulutuksien sisältö

Työoikeus oikeudenalana käsittää työ- ja virkasuhteisiin liittyvän sääntelyn. Työoikeus on huomattavin osin velvoittavaa oikeutta työantajan osalta, mutta työoikeus oikein sovellettuna myös mahdollistaa toimintamalleja, joilla voidaan vaikuttaa muun muassa työhyvinvointiin, poissaoloihin, toiminnan jatkuvuuteen ja työn tuottavuuteen.

Työoikeuden koulutuksemme ovat räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia. Koulutusten tarkat sisällöt suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa vastaamaan juuri asiakkaan tarpeita. Järjestämme myös avoimia työoikeuden koulutuksia.

Työoikeuden koulutuksemme sisältävät tyypillisesti seuraavanlaisia osa-alueita:

 • Työoikeuden järjestelmä
 • Työsopimussuhteet
 • Työaika ja poissaolot
 • Työsuhteen erityiskysymyksiä
 • Työsopimussuhteen päättäminen
 • Työoikeus käytännössä

Järjestämme työoikeuden koulutuspäiviä mm. seuraavista aiheista.

 • rekrytoinnin juridiikka
 • sairaspoissaolon juridiikka
 • työsuhteen päättäminen
 • ajankohtaista työoikeudesta

Työoikeuden koulutuskokonaisuus

Järjestämme myös työoikeuden koulutuskokonaisuuksia. Alla on esimerkki erittäin suositusta käytännön osaamista johtamisen, esimies- ja asiantuntijatyöhön antavasta työoikeuden koulutuskokonaisuudesta.

Koulutuspäivä I

Työoikeuden järjestelmä
 • Työoikeuden oikeusperiaatteet
 • Työoikeuden lainsäädäntö
 • Työehtosopimusjärjestelmä
 • Paikallinen sopiminen
 • Työsopimus

Koulutuspäivä II

Työsopimussuhde
 • Työsopimussuhde ja elinkaariajattelu
 • Rekrytoinnin juridiikka
 • Työsopimuksen laatiminen
 • Määräaikainen työsopimus
 • Työsopimuksen erityisehdot

Koulutuspäivä III

Työaika ja poissaolot
 • Työhyvinvoinnin juridiikka
 • Työaika käsitteenä
 • Työaikalaki
 • Perhevapaat
 • Sairaspoissaolojen juridiikka
 • Vuosilomat

Koulutuspäivä IV

Työsuhteen erityiskysymykset
 • Tasa-arvo
 • Yhdenvertaisuus
 • Tasapuolisuus
 • Yksityisyys
 • Sähköposti
 • Salassapito
 • Kilpailukielto
 • Sosiaalinen media

Koulutuspäivä V

Työsopimussuhteen päättyminen ja päättäminen
 • Työsopimussuhteen päättyminen
 • Koeaikana tapahtuva työsopimuksen purkaminen
 • Varoituksen antaminen
 • Irtisanominen
 • Purkaminen
 • Purkautuneena pitäminen

Koulutuspäivä VI

Työoikeus käytännössä
 • Työsopimuksen tulkinnasta
 • Työriita-asioiden ratkaisemisesta
 • Ajankohtaista oikeuskäytäntöä
 • Koulutusyhteenveto
 • Todistuksen jako

Mitä asiakkaamme kertovat?

Ajankohtaisia koulutuksia

Alla löytyy tietoa ajankohtaisista koulutuksistamme. Ilmoittaudu mukaan!