Käytännön työoikeutta -koulutusohjelman hyötyjä

Olemme toteuttaneet kuuden päivän Käytännön työoikeutta -koulutusohjelmaa jo useamman vuoden ajan. Se on ollut suosittu esihenkilöiden, hr-ammattilaisten ja yrittäjien keskuudessa ja antanut heille valmiuksia toimia työnantajan roolissa. Tästä saat tietoa, miten erään ryhmän osallistujat ovat hyödyntäneet koulutusta käytännössä, heidän itsensä sanomana.

 

Koulutuksesta saadut konkreettiset hyödyt

 

”Selkeyttää työoikeuden kokonaisuutta, antaa valmiuksia kriittisesti tarkastelemaan ja antamaan parannusehdotuksia oman organisaation työsuhdetoimintaan.”

”Uskallusta vastata työpaikalla tuleviin kysymyksiin.”

”Työoikeuden kokonaisvaltainen hyödyntäminen esimiestyössä.”

”Muuttaa suhtautumistasi lakiin, lähentää ja helpottaa”

 

”Hienoa, että me oppilaat saamme runsaasti tilaa omille kysymyksillemme, kiitos!”

 

”Saat päivittäiseen työhösi tarvittavaa oppia. Tiedon tason lisääntyessä asioita pystyy hoitamaan päivä päivältä itsenäisemmin, ilman jokaisen asian penkomista.”

”Esimiesten apuna tehdään työsopimuksia – osaa huomioida asioita ja neuvoa esimiehiä ko. asioissa”

”Tiedän, kuinka toimia työsuhteen ongelmatilanteissa, joissa harkitaan työsuhteen päättämisen/purkamisen mahdollisuutta”

 

”Loistava asiantuntemus, käytännön kokemusta, ja osaa erinomaisesti kääntää arkikielelle oikeustieteen termejä”

 

”Toimin itse esimiehenä ja koulutuksessa on paljon tuttua asiaa minulle. Olen huomannut koulutuksen aikana, että olen käyttänyt työoikeutta tietyissä asioissa liian vähän. Tuntuu, ettei uskalla puuttua kaikkiin asioihin. Tässä koulutuksessa olen saanut vahvistusta, että asioihin voi ja pitää puuttua jämäkämmin.”

”Tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- sekä hlöstö- ja koulutussuunnitelmat käydään läpi viikkopalavereissa, jotta tulevat tutuksi henkilöstölle. Ne lisätään myös perehdytysmateriaaliin. Tarkistan someohjeen olemassaolon, koska itsellenikin vieras ja esittelen sen yksikössäni.”

 

”Erittäin hyvä ja hyödyllinen koulutus, olen suositellut tätä kaikille esimiestyötä tekeville tutuilleni!”

 

”Sairauspoissaolojen tarkempi seuranta ja tarvittaessa yhteydenotot aiheesta työterveyshuoltoon”

”Esim. työhaastatteluissa käytetyt kysymykset ja rekryilmoitusten sisältö tulevat tarkentumaan”

”Mietin hieman tarkemmin, mitä kyselen työhaastattelussa mahdollisesta uudelta työntekijältä. ettei tule sammakoita suusta.”

 

”Ihanan aktiivinen ryhmä. Hienoa, että kouluttaja rohkaisi kysymyksille ja keskusteluille, näin saimme laajemman ymmärryksen ei tilanteisiin, kiitos paljon!”

 

”Paljon tuli vinkkejä / päivitetään ohjeita ja lomakkeita”

”Tarkastellaan kysymyspatteristoa, kun rekrytointiin liittyviä haastatteluja tehdään.”

”Kävin koko päivän ajan luennon rinnalla läpi oman työnantajayritykseni käytäntöjä, sopimuspohjia, rekrytointiprosessia (täysin sähköinen), viimeksi tehtyjä työpaikkailmoituksia ja käyttämäämme perushaastattelurunkoa.”

 

”Erittäin hyödyllinen, jonka jokaisen, joka tekee esimiestyötä, tulisi käydä”

 

”Hyödynnän tietoja työntekijöiden rekrytointitilanteessa, haastattelussa. Huomioiden erityisesti yksityisyyden toteutumista. Kiinnitän huomiota määräaikaisten työsuhteiden solmimiseen, niiden perusteisiin.”

”Koulutusaineiston päivittämistä”

”Työsopimuksen sisällön kirkastaminen viedään organisaatiolle tiedoksi/käytäntöön.”

 

”Jälleen kerran loistava päivä huippuosaajan johdolla!”